SEPERATORY METALI

PRODUKTY BEZ ZANIECZYSZCZEŃ METALICZNYCH.

 

Separator metalu do instalacji na nadziewarkach próżniowych.

Optymalna detekcja oraz separacja metalicznych zanieszczyszczeń

w emulsjach wędliniarskich.

 

Nowości w naszej ofercie